2024

ממלאי תפקידים באגודה 2024 לחצו כאן

פרוטוקול אסיפה כללית ביום העיון 2024 לחצו כאן

2023

ממלאי תפקידים באגודה 2023 לחצו כאן

פרוטוקול אסיפה כללית בכנס 2023 לחצו כאן

2022

ממלאי תפקידים באגודה 2022 לחצו כאן

לפרוטוקול אסיפה כללית בכנס 2022 לחצו כאן

לדוחות הכספיים לשנת 2021 לחצו כאן

2021

ממלאי תפקידים באגודה 2021 לחצו כאן

לפרוטוקול אסיפה כללית בכנס 2021 לחצו כאן

לדוחות הכספיים לשנת 2020 לחצו כאן

2020

ממלאי תפקידים באגודה 2020 לחצו כאן

לפרוטוקול אסיפה כללית בכנס 2020 לחצו כאן

לדוחות הכספיים לשנת 2019 לחצו כאן

2019

ממלאי תפקידים באגודה 2019 לחצו כאן

לפרוטוקול אסיפה כללית בכנס 2019 לחצו כאן

לדוחות הכספיים לשנת 2018 לחצו כאן

2018

ממלאי תפקידים באגודה 2018 לחצו כאן

לפרוטוקול אסיפה כללית בכנס 2018 לחצו כאן

לדוחות הכספיים לשנת 2017 לחצו כאן

2017

ממלאי תפקידים באגודה 2017 לחצו כאן

לפרוטוקול אסיפה כללית בכנס 2017 לחצו כאן

לדוחות הכספיים לשנת 2016 לחצו כאן

2016

ממלאי תפקידים באגודה 2016 לחצו כאן

לפרוטוקול אסיפה כללית בכנס 2016 לחצו כאן

לדוחות הכספיים לשנת 2015 לחצו כאן

2015

לפרוטוקול אסיפה כללית בכנס 2015 לחצו כאן

לדוחות הכספיים לשנת 2014 לחצו כאן

2014

לדוח פעילות 2012-2014 לחצו כאן

לפרוטוקול אסיפה כללית בכנס 2014 לחצו כאן