ערב לכבוד הספר "תנופה ותורפה: קריאות חברתיות בדוקטרינה הצבאית של ישראל

דילוג לתוכן