אודות פרס מאמר מצטיין

האגודה הסוציולוגית הישראלית עורכת מידי שנה תחרות פרס למאמר מצטיין, בכדי לעודד הצטיינות אקדמית בתחומים מגוונים של מחקר סוציולוגי.
מטרת הפרס היא לעודד הצטיינות אקדמית בתחומים מגוונים של מחקר סוציולוגי. מאמר שיימצא ע"י וועדת הפרס כבעל תרומה משמעותית לסוציולוגיה יזכה לפרס סמלי והוא יוענק בליווי תעודת הצטיינות.

עד שנת 2022 פרס המאמר המצטיין היה על שמו של פרופ' לואי גוטמן. משנת 2022 פרס גוטמן מתקיים במתכונת נפרדת מפרס המאמר.

הענקת הפרס תתקיים במושב מליאה מיוחד במהלך הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית. במסגרת המושב יוזמן/ תוזמן הזוכה להציג את תקציר המאמר.

קול קורא לפרס

לקול קורא לפרס המאמר המצטיין לשנת 2023 לחצו כאן 

רשימת הזוכים והזוכות בתחרות

להכרזה על הזוכים והזוכות בתחרות המאמר לשנת 2023 לחצו כאן

להכרזה על הזוכים והזוכות בתחרות המאמר לשנת 2022 לחצו כאן