אודות הפרס

הודות לתרומה ממשפחתו וחבריו מעניקה האגודה הסוציולוגית הישראלית מדי שנה את "פרס גוטמן" למחקר או פרסום מדעי מצטיין בתחומים הקשורים לפועלו של פרופ' גוטמן. הפרס הכספי מוענק בליווי תעודת הצטיינות למאמר שיימצא ע"י וועדת הפרס כבעל תרומה משמעותית לתחומי מחקר המפורטים להלן וקשורים לפועלו ותרומתו של פרופ' לואי גוטמן. הענקת הפרס תתקיים במושב מליאה מיוחד שיתקיים במהלך הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית. במסגרת המושב יוזמן/ תוזמן הזוכה להציג את תקציר המאמר.

לצורך בחירת הזוכה בפרס מקימה האגודה הסוציולוגית הישראלית ועדה מיוחדת שתעריך את העבודות המוגשות ותבחר את הזוכה או הזוכים/ות. העבודות המוגשות לפרס על שם גוטמן יהיו מאמרים על מחקר כמותני או איכותני, אמפירי או עיוני, ובלבד שיהיו קשורים לתחומי מחקריו של פרופ' גוטמן. כללית, הכוונה היא למחקרים העוסקים בדעת קהל על היבטיו הקלאסיים אך גם העכשוויים, בין השאר:

 

  • ניתוח נתונים חברתיים בצורות מגוונות
  • מחקרים העוסקים בתיאוריה ומתודולוגיה של חקר דעת קהל
  • גישות ביקורתיות בתחום
  • ניתוח נתונים חברתיים ומאגרי נתונים
  • הקשר בין דעת קהל לבין דמוקרטיה
  • מדיניות ציבורית
  • קבוצות וקהלים בחברה הישראלית
  • תהליכים פוליטיים ועוד.

 

לתחרות רשאים לגשת חוקרים/ות אשר פרסמו מאמר, מחקר או דו"ח מחקר בהיקף של מאמר בשנה שקדמה להגשת המועמדות. בעת ההגשה, על המאמר להיות זמין בגרסה סופית ופומבית מטעם כתב העת או ההוצאה לאור. רשאים להשתתף בתחרות רק חברי/ חברות האגודה הסוציולוגית הישראלית באותה שנה.

רשימת הזוכים והזוכות בתחרות

לרשימת הזוכים והזוכות בתחרות לאורך השנים לחצו כאן

לקול קורא לשנת 2023 לחצו כאן

אודות אליהו (לואי) גוטמן

פרופ' לואי גוטמן, נשיאה השלישי של האגודה הסוציולוגית הישראלית בשנים 1973-1976 היה חוקר, בונה תיאוריה יישומית, מורה בעל השפעה עולמית בתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, המדידה והסטטיסטיקה וחתן פרס ישראל על הישגיו במדעי החברה בשנת 1978. עם קום המדינה הוא ייסד וניהל את "המכון למחקר חברתי שימושי", מהראשונים ומהחשובים במכוני דעת הקהל והמחקר החברתי בישראל. פרופ' גוטמן היה חבר האקדמיה הישראלית למדעים, והאקדמיה למדעים של ארה"ב. הוא זכה בפרסים רבים בארץ ובעולם עבור תרומתו האקדמית, ונכלל על ידי כתב העת Science ברשימת מדעני החברה החשובים במאה ה- 20. הוא נודע בעיקר כמפתח תורת השטחות ו"סולם גוטמן".

חברי וחברות הוועדה

חבר/ת הוועדה

פרופ' יוסי שביט

אוניברסיטת תל אביב; מרכז טאוב


נציגת משפחת גוטמן

פרופ' נורית גוטמן

אוניברסיטת תל אביב


יו``ר הוועדה

פרופ' גבי וימן

אוניברסיטת חיפה


חבר/ת הוועדה

פרופ' קרין נהון

אוניברסיטת וושינגטון, אוניברסיטת רייכמן


חבר/ת הוועדה

פרופ' מאג'ד אל חאג'

המרכז לרב-תרבותיות; אוניברסיטת חיפה


חבר/ת הוועדה

פרופ' תמר הרמן

האוניברסיטה הפתוחה; המכון הישראלי לדמוקרטיה