אודות פרס התזה

האגודה הסוציולוגית הישראלית עורכת מידי שנה תחרות פרס לעבודת MA מצטיינת, בכדי לעודד הצטיינות אקדמית בתחומים מגוונים של מחקר סוציולוגי.
בשלב ראשון לתחרות, יוגשו עבודות שאושרו במהלך שנת הלימודים האחרונה שנכתבו במחלקות לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה או במחלקות אחרות בהן המנחה סוציולוג.ית ולעבודה אופי סוציולוגי. בשלב שני, ועדת הפרס מדרגת את התזות שהוגשו ובוחרת את שלשת התזות המצטיינות ביותר.

הפרס לתזה הזוכה במקום ראשון יהיה פרסומה בכתב העת סוציולוגיה ישראלית לאחר עיבודה למאמר בהנחיית מנחה.ת התזה ושופטים.ות אנונימיים.
שלושת הזוכים.ות הראשוניות.ים יקבלו תעודה על השתתפות בתחרות וציון לשבח בהתאם למיקומם בתחרות. תוצאות התחרות ושלושת התקצירים הזוכים יפורסמו באתר האגודה.

הענקת הפרס מתקיימת במושב המליאה המיוחד במהלך הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית . הזוכה במקום הראשון מוזמן/ת להציג את תקציר התיזה בפני מליאת האגודה.

קול קורא לתחרות התזה

להורדת הקול קורא לשנת 2023 לחצו כאן

רשימת הזוכים והזוכות בתחרות

להכרזה על הזוכה בתחרות התזה בשנת 2023 לחצו כאן

להכרזה על הזוכים והזוכות בתחרות התזה בשנת 2022 לחצו כאן

לרשימת הזוכים והזוכות לאורך השנים לחצו כאן