קהילת סביבה וחברה היא קהילה אינטרדיסציפלינרית של חוקרות וחוקרים שנושא מחקרן.ם המרכזי הוא היחסים שבין הסביבה הטבעית לבין החברה האנושית.

הקהילה מהווה מרחב לשיתוף בחשיבה על, ופיתוח גוף הידע של, יחסי סביבה וחברה כגון: יחסי הטבע והתרבות, אי-צדק סביבתי, קיימות ויחסי כוח, מדיניות סביבתית, חקר הסביבתנות ותנועות סביבתיות כתופעה חברתית, חקר היחס בין ייצור-צריכה וסביבה, השפעות חברתיות של משבר האקלים, הכלכלה הפוליטית של יחסי הסביבה בתוך חברות שונות ובין חברות שונות, קרימינולוגיה סביבתית ועוד. הקהילה פועלת מאז שנת 2014 כחלק מקהילות האגודה הסוציולוגית הישראלית. מעבר לפעילות בכנסים השנתיים של האגודה הסוציולוגית, הקהילה מנהלת קבוצה פייסבוק פעילה, רשימת תפוצה לבעלי עניין בתחום, וכן מארגנת סדנאות כתיבה לחוקרים צעירים וותיקים, סמינרים, הרצאות מקוונות, ימי עיון ושיתופי פעולה עם קהילות אחרות באגודה. בשנים האחרונות, קיימה הקהילה שיתופי פעולה עם קהילת צריכה ותרבות, קהילת בריאות ורפואה, קהילת לימודי מוגבלות ועוד.

חלק מהפעילויות יהיו במסגרת הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית וחלק במועדים אחרים.

תודה,

ד"ר רמי קפלן, יו"ר שותף קהילת סביבה וחברה
ד״ר איתי גרינשפן, יו"ר שותף קהילת סביבה וחברה

ההרשמה היא דרך מערכת ההרשמה המקוונת של האגודה .
ההרשמה פתוחה לכולם/ן ואינה מותנית בתשלום לחברות באגודה

ממלאי תפקידים בקהילה

ד״ר רמי קפלן

יו``ר הקהילה

החוגים לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב


ד״ר איתי גרינשפן

יו``ר הקהילה

ביה``ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים


חברים.ות קהילה

ד''ר טליה פריד

צוות הנהלת הקהילה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב


ד''ר אופיר וינשל-שחר

צוות הקהילה

ביה``ס לקיימות ושינויי אקלים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב


ד''ר רפי גרוסגליק

צוות הקהילה

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב


פרופ' טלי כץ-גרו

צוות הקהילה

החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה


ד''ר לירון שני

צוות הקהילה

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים


ד״ר עינת זמבל

צוות הקהילה

החוג למנהל מערכות בריאות ובית הספר למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי פרס


שחר שילוח

צוות הקהילה

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב


ד״ר שולה גולדן

צוות הקהילה

החוג ללימודי הסביבה, אוניברסיטת תל אביב


על קהילת סביבה וחברה

קהילה מקצועית לחקר הסביבה והחברה במסגרת האגודה הסוציולוגית הישראלית. כלל החברות האנושיות והחיות התפתחו ונוצרו על רקע יחסיהן עם הסביבה הטבעית ומשאביה. הסביבה סיפקה מזון, חומר למחסה, מלבוש, מקורות אנרגיה ועוד. התפתחותה המגוונת של האוכלוסייה האנושית – ברחבי העולם ולאורך ההיסטוריה – נעשתה תוך כדי ניצול משאבים סביבתיים ועל רקע מגבלות סביבתיות. כך, יחסי האדם עם סביבתו הובילו להתהוותם של מבנים חברתיים, יחסי כוח והיררכיות חברתיות.

בעת המודרנית חלה תמורה משמעותית ביחס החברה אל הסביבה, שינוי שהיה קשור בהיבטים חברתיים מובהקים. כך למשל, התנועה ההמונית מהכפר לעיר בעקבות המהפכה התעשייתית הביאה לעיור נרחב אשר יצר מגוון בעיות ותופעות חברתיות שלא התקיימו בחיי הכפר והיו מעוגנים ביצירת סביבת חיים חדשה. מערכות היחסים הללו, שבין האדם לסביבתו, היו אף לכוח מניע בפיתוח התיאוריה והמחקר הסוציולוגי. השפעה נוספת של המהפכה התעשייתית היא הפיכת האדם והחברות המתועשות לאחראים לשריפת פחם חסרת תקדים בהיקפה, אשר הובילה לשינוי דרמטי של הביוספרה והאטמוספרה במאתיים שנה בלבד. תופעות אלו של שינוי בלתי הפיך של המערכות הטבעיות בידי האדם והכלים שברשותו – המדע, הטכנולוגיה והמיכון – הביאו בשנים האחרונות לגיבושה של קהילה גלובלית, להתהוותה של תנועה סביבתית ולהיווסדותם של מוסדות גלובליים מחד גיסא ויוזמות מקומיות מאידך גיסא, המביעים דאגה לנוכח אתגרי הסביבה במאה העשרים ואחת וקוראים להתמודדות עמם.

בעשורים האחרונים, עם התגברות המודעות הסביבתית, התפתחה בחוגים האקדמיים קריאה מחודשת של התיאוריה הסוציולוגית וחוקרים רבים החלו מצביעים על האופנים שבהם התייחסו אבות הסוציולוגיה לשאלות יחסי האדם והחברה עם המערכות הטבעיות הסובבות. מחקרים שונים החלו עוסקים בערעור ההפרדה בין טבע לבין תרבות, שלכאורה אפיינה את המודרנה. עליית המודעות למשבר האקולוגי והדאגה לסביבה החל מסוף שנו השישים של המאה העשרים הובילה גם היא לתנופת מחקר גדולה בתחומי היחסים בין חברה לסביבה. כל אלו תרמו לצמיחתה של סוציולוגיה סביבתית שתחום עיסוקה רחב ובין תחומי.

מחקרי הסוציולוגיה הסביבתית עוסקים במגוון תחומים: יחסי הטבע והתרבות, אי צדק סביבתי (כדוגמת אי-שוויון בגישה למשאבים או בפיזור התועלות והמפגעים הסביבתיים בין קבוצות חברתיות שונות), מדיניות סביבה, חקר הסביבתנות והתנועות הסביבתיות כתופעה חברתית, חקר היחס בין ייצור-צריכה וסביבה, הכלכלה הפוליטית של יחסי הסביבה בתוך חברות שונות ובין חברות שונות, קרימינולוגיה סביבתית ועוד. בשנים האחרונות אנו עדים למפנה אונטולוגי ובו פונה המחקר להכללה תחת הקטגוריה "חברה" גם אינטראקציות חברתיות סביב צורות חיים שונות למשל, האדם והיער או האדם ובעלי חיים.

מעצם טיבו האינטרדיסציפלינארי של התחום, רבים מהחוקרים העוסקים בו, בארץ וברחבי העולם, מקיימים ממשק עם תחומי מחקר נוספים, הן ממדעי החברה והן מתחומי ידע אחרים. הסוציולוגיה הסביבתית היא תחום מחקר מתפתח הזוכה לעניין בקרב סוציולוגים וחוקרים רבים מתחומים מגוונים ברחבי העולם. כך למשל, באגודה הסוציולוגית העולמית פועלת מאז שנת 1971 קבוצת מחקר הממוקדת ביחסי אדם וחברה (ISA, RC24 – Environment and Society)[1]. קבוצות מחקר דומות פועלות באגודות סוציולוגיות אחרות (כדוגמת האגודה הסוציולוגית האירופאית [ESA], שבה פועלת רשת המחקר RN12 –Environment and Society).[2]

עדכונים, כנסים ומפגשים

  • הכל
  • בריאות ורפואה
  • גיליונות ישנים של מידעון
  • כנסים ומפגשים
  • כנסים ומפגשים
  • כנסים ומפגשים
  • לימודי מוגבלות
  • סביבה וחברה

גיליון חדש לסוציולוגיה ישראלית בנושא בריאות ורפואה

תחת הכותרת סוציולוגיה של בריאות וסביבה בישראל יצא לאור בימים אלה גיליון מיוחד בכתב העת סוציולוגיה ישראלית, בו ביקשנו להרחיב את הפרספקטיבות הסוציולוגיות על הקשר ההדוק […]

מפגש רביעי של קבוצת קריאה וחשיבה בנושא חברה, מוגבלות וסביבה

קהילת סביבה וחברה וקהילת לימודי מוגבלות באגודה הסוציולוגית הישראלית, בשיתוף ואירוח המרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית, מזמינים אתכם ואתכן להשתתף במפגש הרביעי של קבוצת קריאה וחשיבה […]

חברה, מוגבלות וסביבה – מפגש משותף שלישי של קהילת סביבה וחברה וקהילת לימודי מוגבלות

קהילת סביבה וחברה וקהילת לימודי מוגבלות באגודה הסוציולוגית הישראלית, בשיתוף ואירוח המרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית, מזמינים אתכם ואתכן להשתתף במפגש השני של קבוצת קריאה וחשיבה […]

מיני מליאה – משברי הסביבה והסוציולוגיה הישראלית

מתוך הכנס ה-52 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, באירוח המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר"סוציולוגיה של משבר"8-10 בפברואר 2021 מיני מליאה – משברי הסביבה והסוציולוגיה הישראלית [קהילת סביבה […]

סביבתנות דתית – מפגש קהילת סביבה וחברה

ביום שלישי ה-26 לאפריל 16:00-17:30 נקיים את הרצאתו של ד"ר תנחום יורה: סביבתנות דתית – מניעים, חסמים ופעולה. ההרצאה (באנגלית) תינתן במסגרת סדרת ההרצאות של קהילת […]

סביבה, אנרגיה, מלחמה – מפגש קהילת סביבה וחברה

הזמנה לאירוע מקוון ומיוחד בארגון קהילת סביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית יתקיים ביום חמישי ה-31 במרץ 12:30-14:00 בנושא סביבה-אנרגיה-אקלים-חברה על רקע המלחמה באוקראינה. ארבעה משתתפי הפאנל […]

חברה, מוגבלות וסביבה – מפגש משותף שני של קהילת סביבה וחברה וקהילת לימודי מוגבלות

קהילת סביבה וחברה וקהילת לימודי מוגבלות באגודה הסוציולוגית הישראלית, בשיתוף ואירוח המרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית, מזמינים אתכם ואתכן להשתתף במפגש השני של קבוצת קריאה וחשיבה […]

קהילת סביבה וחברה – סמינר חישובי אקלים

הזמנה לסמינר חישובי אקלים של קהילת סביבה וחברה. בסמינר יארחו את פרופ' דיוויד ליוי. נושא ההרצאה: Calculating the Climate: The Hegemony of Models and Experts in […]

חברה, מוגבלות וסביבה – מפגש משותף של קהילת סביבה וחברה וקהילת לימודי מוגבלות

קהילת סביבה וחברה וקהילת לימודי מוגבלות באגודה הסוציולוגית הישראלית בשיתוף ואירוח המרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית, מזמינים אתכן.ם להשתתף בקבוצת קריאה וחשיבה בנושא: חברה, מוגבלות וסביבה […]

סביבה וחברה – סדנת כתיבה 02.06.2019

סדנת כתיבה של הקהילה לסביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית ב-2 ליוני 2019 התקיימה סדנת הכתיבה השלישית של הקהילה, באירוח של החוג ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב […]

היבטים חברתיים של יחסי בריאות וסביבה: סיכום כנס משותף של קהילת בריאות ורפואה וקהילת סביבה וחברה

בתאריך 26 באפריל 2018 התקיים במכללה האקדמית תל אביב יפו יום עיון ייחודי – שיתוף פעולה ראשון עם פנים להמשך – של שתי קהילות באגודה הסוציולוגית: […]

סיכום מושב קהילת סביבה וחברה – מידעון מס' 51

על קו התפר: שיח על גבולות של סביבה, חברה, ומרחב יו"ר: ד"ר איתי גרינשפן || מתדיין: ד״ר יעקב גארב הציגו: שלי כהן (אונ׳ תל אביב): התנגדויות למדיניות התכנון […]

דוחות פעילות

סיכום שנים 2018-2019 בקהילת סביבה וחברה לחצו כאן

סיכום שנת 2018 בקהילת סביבה וחברה לחצו כאן

סיכום שנת 2017 בקהילת סביבה וחברה לחצו כאן