אייקון פאזל של לוגו

קהילת שיטות מחקר באגודה הסוציולוגית מהווה במה לדיון תאורטי ופרקטיקות ליישום מתודולוגיות שונות במחקר הסוציולוגי.

מטרת הקהילה הנה לקדם את הידע המתודולוגי, לייעץ בסוגיות ואתגרים מתודולוגיים ולשמש פורום פעיל עבור חוקרים וסטודנטים בשלבים שונים של תכנון וביצוע המחקר. נושאים לדוגמא שהקהילה מתכוונת לקדם: קידום ידע בתחום מתודת הסקר, קידום ידע בתחום המחקר הכמותי, קידום ידע בתחום המחקר האיכותני, שיתוף במאגרי מידע ונתונים במחקר הסוציולוגי, ייעוץ לחוקרים בפתרון אתגרים מתודולוגיים במסגרת ביצוע המחקר ועבודת השדה, הקמת פורום מתודולוגי ושיח בין חוקרים, קורסים
מתודולוגיים מתקדמים.

חלק מהפעילויות יהיו במסגרת הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית וחלק במועדים אחרים.

תודה,
ד“ר גלית סיני קרמונה יו"ר קהילת שיטות מחקר

ההרשמה היא דרך מערכת ההרשמה המקוונת של האגודה .
ההרשמה פתוחה לכולם/ן ואינה מותנית בתשלום לחברות באגודה

ממלאי תפקידים בקהילה

ד''ר גלית סיני קרמונה

יו``ר קהילה

מתודה סקרים


עדכונים, כנסים ומפגשים

  • הכל
  • גיליונות ישנים של מידעון
  • שיטות מחקר

קהילת שיטות מחקר – מידעון מס' 46

יו"ר ד"ר גלית סיני קרמונה מטרת הקהילה הנה לשמש במה לדיון תאורטי אודות שיטות המחקר השונות במדעי החברה (כמותיות ואיכותניות), ומתן כלים ישומיים עבור חוקרים וסטודנטים […]

דוחות פעילות

כרגע אין דו"חות להצגה