למדא - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה

למדא – הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה

הוצאת רסלינג

הוצאת רסלינג

הוצאת פרדס

הוצאת פרדס

הוצאת עם עובד

הוצאת עם עובד

הוצאת מאגנס

הוצאת מאגנס

הוצאת ספרים אקדמית חדשנית בתחומי מדעי הרוח והחברה

הוצאת כרמל

הוצאת ספרים אקדמית חדשנית בתחומי מדעי הרוח והחברה

לפרטים על ספרים בהוצאת יד יצחק בן צבי לחץ כאן למבצע שבוע הספר 2007 לחץ כאן

הוצאת יד יצחק בן צבי

לפרטים על ספרים בהוצאת יד יצחק בן צבי לחץ כאן למבצע שבוע הספר 2007 לחץ כאן

הוצאת יד טבנקין

הוצאת יד טבנקין

הוצאת ספרים אקדמית חדשנית בתחומי מדעי הרוח והחברה

Israel Academic Press

הוצאת ספרים אקדמית חדשנית בתחומי מדעי הרוח והחברה