נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית

פברואר 26, 2023

נשיאה חדשה וגזבר חדש לאגודה

האגודה הסוציולוגית מודה לנשיא האגודה היוצא פרופ' לב גרינברג ולגזבר היוצא ד"ר אולג קומליק על תרומתם לאגודה לאורך השנים ועל עבודתם המסורה והמקצועית. האגודה גם מקבלת […]
נובמבר 7, 2022

קול קורא להגשת מועמדות לנשיאות האגודה הישראלית לסוציולוגיה

חברות וחברי האגודה הסוציולוגית הישראלית נקראים להגיש מועמדות לתפקיד נשיא.ת האגודה. על המועמד.ת להיות חבר.ה מן המניין באגודה. כלומר, שילמ.ה דמי חבר לאגודה כדין בשנת הבחירה […]
דילוג לתוכן